Nästa fråga

Ta hjälp

Det kan kännas väldigt ensamt efter en separation. Ens samtalspartner och förtrogna finns ju inte där längre. Samtidigt är det många svåra beslut som ska fattas och starka känslor som ska bearbetas.

Ett bra sätt att komma vidare brukar vara att prata med sin familj och sina vänner. Om du inte vill belasta dem med dina problem så sök professionell hjälp med att bearbeta krisen. Låt bli att använda dina barn som samtalspartners. De har rätt till båda sina föräldrar och ska absolut inte behöva ta ställning för någon av er!

Ett annat sätt att öka välbefinnandet är att ordna upp livet rent praktiskt. Ju fler saker du lyckas reda ut på ett bra sätt, desto bättre kommer du att må. Beröm dig själv varje gång du tagit minsta lilla steg mot ett fungerande liv. Även här kan du ta professionell hjälp. Fråga till exempel under samarbetssamtalen vilka möjligheter som finns till stöd och bidrag och vart eller till vem du ska vända dig. Du kan behöva diskutera din ekonomi med någon expert eller ta hjälp av en jurist för att få till en schysst bodelning. Bra tips är också att prata med jobbet om din arbetssituation och med skolpsykologen eller läraren om vad du kan göra för barnen. De kan också behöva stöd.

Ring gärna Minds föräldralinje på telefon 020-85 20 00 om du behöver råd och stöd. Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Sök även på mind.se hitta rätt kontakt för att hitta fler organisationer och jourer som kan hjälpa. Ideella organisationer, som Sveriges Makalösa Föräldrar, erbjuder ofta även möjligheter att umgås och utbyta erfarenheter med andra i samma situation.

Försök också att sänka konfliktnivån med din expartner. Det betyder massor för barnen, men också för dig själv, att du och din expartner kan prata och samarbeta med varandra på ett vettigt sätt. Gå gärna vår kostnadsfria digitala föräldrautbildning Familjer i Förändring (klicka här) för att få mer tips och råd om hur du undviker konflikter och förbättrar samarbetet med din expartner.

Lyssna på filmklippet och gör så här:

  • Prata med släkt och vänner.
  • Sök professionell hjälp med att bearbeta krisen om du behöver det.
  • Låt bli att använda barnen som samtalspartners.
  • Ring Minds föräldralinje på telefon 020-85 20 00 för att få råd och stöd.
  • Sök även på www.mind.se hitta rätt kontakt för att hitta fler organisationer och jourer som kan hjälpa.
  • Utnyttja den kunskap som finns inom exempelvis kommunen för att få tips och råd om stöd och bidrag.
  • Prata med jobbet om din arbetssituation och med exempelvis skolan om barnen.
  • Vänd dig till experter för att få råd om ekonomi och juridik om det behövs.
  • Sänk konfliktnivån med expartnern, se fliken Sänk konfliktnivån, och förbättra samarbetet om barnen, se fliken Samarbeta med expartnern om barnen. För att få hjälp med det kan du delta i vår kostnadsfria digitala utbildning Familjer i Förändring för separerade föräldrar, länken hittar du i navigationsfältet längst upp på sidan.
  • Underlätta kontakterna med expartnern genom att lära dig teknikerna för konstruktiv kommunikation, se fliken Lär dig konstruktiv kommunikation, och effektiv problemlösning, se fliken Lär dig effektiv problemlösning.
Anna Lidgard
Anna Lidgard

Anna Lidgard

Kursledaren heter Anna Lidgard. Hon är jurist och har dessutom en fil. kand. i psykologi och pedagogik. Hon skilde sig själv när hennes barn var små och har personlig erfarenhet av att hantera en separation. Hennes främsta drivkraft är att barn till separerade föräldrar ska komma så oskadda genom separationen som det bara är möjligt.