Nästa fråga

Samarbeta med din expartner om barnen

För att du ska kunna bearbeta separationen och gå vidare till ett harmoniskt liv är det viktigt att du lyckas få till en fungerande samarbetsrelation med din expartner efter separationen. Vi kan kalla det samföräldraskap för att betona att samarbetet uteslutande gäller era gemensamma barn och vad som är bäst för dem. Ibland går det av olika skäl inte att ha någon kontakt med barnens andra förälder. Då får du försöka hitta lösningar som kompenserar för det, exempelvis genom tätare kontakter med nära och kära.

Det finns många skäl till att det är bäst om du kan samarbeta med min expartner:

  • Era gemensamma barn mår och anpassar sig mycket bättre efter separationen om ni kan undvika att bråka och istället samarbeta för deras bästa. Då kan de älska båda sina föräldrar utan att behöva känna att de är illojala mot någon av dem.
  • Det blir lättare för dig som förälder om ni kan stödja varandra i föräldrarollen.
  • Det är en fördel om ni kan träffa varandra utan att bråka när det behövs, exempelvis på barnens bemärkelsedagar. De flesta barn vill att ni båda är med vid sådana tillfällen.
  • Om ni har gemensam vårdnad måste ni ta gemensamt ansvar för barnens uppfostran och utveckling enligt lag. Även i annat fall har barn rätt till båda sina föräldrar om det inte strider mot deras bästa. Läs gärna barnkonventionen som är lag i Sverige. Just barnets bästa är grundpelaren i konventionen. Det är viktigt att ta hänsyn till barnens rättigheter när du och din expartner tar beslut som rör dem.
  • Ett fungerande samföräldraskap bidrar till att ditt liv blir lugnare och mer harmoniskt.

Men hur ska det gå till?

Lyssna på filmklippet och gör så här:

  • Försök att så snart som möjligt, helst innan ni separerar, göra upp en plan för hur samarbetet om barnen ska gå till. Ju mer ni kan komma överens om, desto smidigare och mindre konfliktfyllt blir samföräldraskapet. Börja med de lätta frågorna för att komma igång
  • Arbeta aktivt för att sänka konfliktnivån och förbättra samarbetet med din expartner.
  • Använd teknikerna för konstruktiv kommunikation och effektiv problemlösning, se flikarna Lär dig konstruktiv kommunikation och Lär dig effektiv problemlösning. Då är chansen stor att kontakten förbättras efterhand.
  • Delta i den kostnadsfria digitala utbildningen Familjer i Förändring för separerade föräldrar (klicka här) för att lära dig mer om hur du bygger upp ett gott samföräldraskap. Kursen är uppdelad på 8 avsnitt om cirka en halvtimme.
Anna Lidgard
Anna Lidgard

Anna Lidgard

Kursledaren heter Anna Lidgard. Hon är jurist och har dessutom en fil. kand. i psykologi och pedagogik. Hon skilde sig själv när hennes barn var små och har personlig erfarenhet av att hantera en separation. Hennes främsta drivkraft är att barn till separerade föräldrar ska komma så oskadda genom separationen som det bara är möjligt.