Nästa fråga

Så här fixar du separationskrisen

Har du separerat och känner att du skulle behöva praktiska råd och tips om hur du ska göra för att bearbeta alla förändringar och ta kloka beslut, så att du och dina barn kan gå vidare till ett bra och harmoniskt liv? Då är den här sidan för dig!

Att bearbeta separationskrisen handlar inte bara om att prata av sig sin sorg och ilska, utan också om att ordna upp sitt liv på bästa sätt med just dina förutsättningar. Det gör du bland annat genom att planera för framtiden och sänka konfliktnivån mellan dig och din expartner för att skapa lugn och framtidstro.

Under nio flikar behandlas olika sidor av separationsprocessen och hur du hanterar dem på ett kortfattat, lättillgängligt och konkret sätt. Kom ihåg att detta är grundläggande och allmänna råd och tips som är tänkta som ett stöd för dig som separerat. Du kan behöva söka mer detaljerad information och mer specifikt stöd. Tänk också på att vissa råd inte passar i alla situationer och under alla förutsättningar.

Informationen presenteras både i text och i filmklipp. Under vissa flikar finns det dokument som du kan ladda ner och ta hjälp av. Du kan välja att gå direkt till det som intresserar just dig just för tillfället, men ta dig gärna tid att gå igenom alla avsnitt. De följer i en viss ordning och ger tillsammans en helhetsbild av vad du kan göra för att hjälpa dig själv.

Ett annat bra förslag är att delta i den kostnadsfria digitala utbildningen Familjer i Förändring för separerade föräldrar (klicka här). Syftet med den är att sänka konfliktnivån och förbättra samarbetet mellan separerade föräldrar för barnens skull.

Lycka till med ditt nya liv!

Denna webbsida har, liksom den digitala utbildningen, tillkommit i ett samarbete mellan Sveriges Makalösa Föräldrar och Kom Igen AB.

Vad innehåller flikarna?

  1. Det är normalt att reagera handlar om krisreaktioner på alla förändringar och krisens normala förlopp.
  2. Katastrof eller möjlighet? utmanar dig att se på separationen som en möjlighet till utveckling och ett bättre liv.
  3. Bearbeta separationskrisen betonar att det är nödvändigt att du bearbetar din sorg över alla förluster och inser vinsterna med separationen för att kunna gå vidare till ett nytt, mer harmoniskt liv.
  4. Planera och ta genomtänkta beslut ger råd om hur du hanterar alla stora och små beslut som ska fattas i samband med separationen.
  5. Ta hjälp ger dig tips om hur du kan ta hjälp av familj, vänner, organisationer och experter för att ordna upp ditt liv efter separationen.
  6. Sänk konfliktnivån betonar hur viktigt det är att du slutar bråka med din expartner och sänker konfliktnivån för att du och barnen ska må bra.
  7. Samarbeta med din expartner om barnen berättar hur du kan få till ett fungerande samföräldraskap med din expartner och varför det är nödvändigt.
  8. Lär dig konstruktiv kommunikation lär dig att kommunicera med din expartner på ett fungerande sätt, bland annat med hjälp av jag-budskap.
  9. Lär dig effektiv problemlösning handlar om hur du hanterar situationen när du och din expartner har svårt att fatta gemensamma beslut.
Anna Lidgard
Anna Lidgard

Anna Lidgard

Kursledaren heter Anna Lidgard. Hon är jurist och har dessutom en fil. kand. i psykologi och pedagogik. Hon skilde sig själv när hennes barn var små och har personlig erfarenhet av att hantera en separation. Hennes främsta drivkraft är att barn till separerade föräldrar ska komma så oskadda genom separationen som det bara är möjligt.