Nästa fråga

Planera och ta genomtänkta beslut

I samband med en separation är det ofta massor av stora och små beslut som ska fattas på kort tid. Bodelning och flytt, din privatekonomi, vårdnaden om barnen och umgänget med dem, jobbsituationen är exempel på stora frågor som ibland måste hanteras mer eller mindre omedelbart. Dessutom ska allt detta ske när du och din expartner förmodligen är ovänner och ur balans.

Om vi inte orkar se objektivt på situationen är det lätt att det blir fel. Sådana felbeslut kan förfölja en resten av livet, så gör inte ogenomtänkta och dumma saker i onödan. Gör istället upp en plan och följ råden nedan så kommer du att ta mer kloka beslut och må bättre. Det är ju ditt liv och din framtid det handlar om!

Lyssna på filmklippet och gör så här:

  • Tänk så snart som möjligt igenom vad som är bäst för dig och barnen på lång sikt så att du har en övergripande och realistisk målbild – en plan. Du kan ändra den efterhand som läget förändras.
  • Tänk efter noga och följ planen när du fattar beslut.
  • Skjut om möjligt på stora beslut tills du är bättre i balans. Ibland kan tillfälliga lösningar vara bättre än snabba förändringar som inte går att ångra. Om du måste besluta något så tänk efter ordentligt före och ta så små steg som möjligt.
  • Ta hjälp av andra, vänner, ideella organisationer och/eller experter, för att få råd om du känner dig osäker på vad som är bäst och hur du ska göra, se fliken Ta hjälp.
  • Gör också upp en plan tillsammans med din expartner – så fort som möjligt och helst innan ni separerar – för hur ni ska hantera barnen och samarbetet kring dem efter separationen, se fliken Samarbeta med din expartner om barnen. Använd teknikerna för konstruktiv kommunikation, se Fliken Lär dig konstruktiv kommunikation, och effektiv problemlösning, se fliken Lär dig effektiv problemlösning. Börja med de lätta frågorna så att ni kommer igång. Ju mer ni kan komma överens om desto bättre för samarbetet och ditt välbefinnande.
  • Jobba aktivt för att sänka konfliktnivån mellan dig och din expartner, se fliken Sänk konfliktnivån. Försök att vara så samarbetsvillig du bara orkar så att situationen inte låser sig och ni blir tvungna att gå till domstol med era problem. Det löser ingenting, utan gör oftast saken etter värre.
  • Samtidigt är det viktigt att du orkar stå upp för dig själv så att du inte går med på vad som helst. Kom dock ihåg att det inte leder någonvart att ställa till bråk. Var alltid vänlig och konstruktiv när du kommunicerar med din expartner för att inte trissa upp konflikten, se fliken Lär dig konstruktiv kommunikation.
Anna Lidgard
Anna Lidgard

Anna Lidgard

Kursledaren heter Anna Lidgard. Hon är jurist och har dessutom en fil. kand. i psykologi och pedagogik. Hon skilde sig själv när hennes barn var små och har personlig erfarenhet av att hantera en separation. Hennes främsta drivkraft är att barn till separerade föräldrar ska komma så oskadda genom separationen som det bara är möjligt.