Nästa fråga

Lär dig konstruktiv kommunikation

Samspelet med expartnern fungerar så mycket bättre om ni kan kommunicera med varandra på ett artigt och trevligt sätt. Genom att ni använder vänliga, eller i vart fall neutrala, ord och uttryck och beter er på ett schysst sätt blir stämningen mindre laddad och det gör det mycket lättare att samarbeta och ta beslut tillsammans.

Så här kommunicerar du på ett konstruktivt sätt:

 • Använd ord som uttrycker positiva känslor, såsom glad, tacksam, lättad etc.
 • Använd uttryck som vi använder när vi vill vara artiga, såsom ”Det vore trevligt om…” eller ”Tror du att det skulle fungera om…” i kommunikationen med din expartner.
 • Undvik ord och beteenden som utlöser negativa reaktioner.
 • Undvik också att ”läsa” din expartners tankar eller dra förhastade slutsatser om hen. Det är väldigt vanligt att vi tolkar in mer i andra personers agerande och kommentarer än vad som faktiskt gäller, särskilt om vi har en negativ inställning från början. Fråga istället om du inte förstår vad hen menar.
 • Be om ursäkt när det är motiverat. De flesta reagerar väldigt positivt om vi kan erkänna att vi gjort fel.
 • Ge beröm när det är motiverat. Det stärker er relation även om det bara handlar om småsaker. ”Det där gjorde du bra!” känns alltid trevligt att få höra.
 • Använd absolut inte du-budskap, som ”Du är en idiot”, när du blir arg! Då kritiserar du din expartner som person och då är risken stor att hen bara blir arg och går till motangrepp, slutar lyssna och vägrar samarbeta.
 • Använd istället jag-budskap när du vill förklara att du är missnöjd med något din expartner säger eller gör och be om förändring. Då blir det lättare för din expartner att ta till sig vad du vill förmedla och göra dig till lags. Läs mer om tekniken nedan.

Formeln för jag-budskap

Efter en separation är det extra stor risk att det uppstår situationer när vi blir irriterade eller ledsna över vad expartnern säger eller gör. Det är självklart mycket viktigt att du är rak och uppriktig med dina känslor gentemot din expartner, men det är minst lika viktigt att du uttrycker dina negativa känslor på ett neutralt sätt utan att bli aggressiv eller göra personliga påhopp. Jag-budskap är ett konstruktivt sätt att berätta vad som stör en och be om förändring utan att göra den andra personen arg. Det kallas jag-budskap för att det fokuserar på dig och vad du känner. Då ligger fokus på dig och inte på den du talar med och då blir det lättare för den andra personen att ta till sig vad du vill förmedla.

Om du inte redan kan tekniken, så lär dig att använda jag-budskap! Så här fungerar det:

 • Berätta på ett neutralt och konstruktivt sätt
 • att du är missnöjd med något,
 • vad det är den andra personen säger eller gör som stör dig,
 • varför det får dig att bli arg, ledsen etc. och
 • vad du vill att den andra personen ska göra istället.
 • Erbjud dig eventuellt att göra något i utbyte.
 • Fråga om den andra personen tycker att förslaget är godtagbart eller vill komma med ett annat förslag.

Ladda ner och använd den bifogade PDF:en Formeln för jag-budskap som mall och pröva att göra ett eget exempel.

Ladda ner PDF
Anna Lidgard
Anna Lidgard

Anna Lidgard

Kursledaren heter Anna Lidgard. Hon är jurist och har dessutom en fil. kand. i psykologi och pedagogik. Hon skilde sig själv när hennes barn var små och har personlig erfarenhet av att hantera en separation. Hennes främsta drivkraft är att barn till separerade föräldrar ska komma så oskadda genom separationen som det bara är möjligt.