Lär dig effektiv problemlösning

I samband med en separation är det massor av stora och små saker som du och din expartner måste komma överens om. Även senare måste ni fortsätta att samarbeta om barnen. Det är mer än viktigt för ditt välbefinnande och din återhämtning efter separationen att det samarbetet fungerar smidigt. Men hur samarbetsvilliga vi än är händer det tyvärr har vi planer och åsikter som krockar och inte går att förena. Särskilt om toleransnivån och kompromissviljan är låg kan det lätt uppstå allvarliga konflikter i sådana situationer. I sådana lägen är det så mycket bättre om ni kan hålla er lugna och försöka diskutera fram en lösning. Om ni inte vill träffas eller prata med varandra i telefon kan ni ta diskussionen per mail eller sms.

Metoden för effektiv problemlösning innehåller fem steg.

Lyssna på filmklippet och gör så här:

 • Identifiera och sätta namn på problemet. Fokusera på en fråga i taget.
 • Vänd och vrid på problemet och bolla fram olika förslag till lösning. Förslagen måste naturligtvis vara realistiska, men tänk brett.
 • Utvärdera förslagen när ni fått ihop minst tre tänkbara alternativ. Stryk alternativ som inte fungerar för er båda.
 • Välj tillsammans det bästa alternativet. Bestäm vem som ska göra vad och när. Det underlättar och förebygger ytterligare diskussioner. Glöm inte att tacka varandra för det goda samarbetet.
 • Sätt planen i verket. Försök vara samarbetsvillig och flexibel.

Fler tips:

 • Använd teknikerna för konstruktiv kommunikation när ni förhandlar om en lösning på olika problem. Var vänlig och artig och använd jag-budskap så att diskussionen inte spårar ur.
 • Håll er till saken och ta time-out om någon av er tappar kontrollen över sina känslor.
 • Skjut om möjligt på stora och viktiga beslut tills du är bättre i balans. Ibland kan tillfälliga lösningar vara bättre än snabba förändringar som inte går att ångra.
 • Om ni måste fatta något viktigt beslut så kom väl förberedd till diskussionen. Tänk noga igenom saken och gör nödvändiga efterforskningar i förväg.
 • Viktiga frågor kan ibland behöva bordläggas på grund av att det behövs mer information eller att ni inte kan enas. Bestäm i så fall en ny tid då ni ska diskutera frågan igen.
 • Kom ihåg att tålamod och uthållighet lönar sig. Ge inte upp!

Läs exemplet på hur ni ska göra i den bifogade PDF:en Metoden för effektiv problemlösning. Det är hämtat från den kostnadsfria digitala utbildningen Familjer i Förändring för separerade föräldrar (klicka här) och gäller ett praktiskt problem i samföräldraskapet, men samma teknik kan användas på alla problem som behöver lösas. Pröva att göra ett eget exempel!

Ladda ner PDF:en Metoden för effektiv problemlösning nedan.

Ladda ner PDF
Anna Lidgard
Anna Lidgard

Anna Lidgard

Kursledaren heter Anna Lidgard. Hon är jurist och har dessutom en fil. kand. i psykologi och pedagogik. Hon skilde sig själv när hennes barn var små och har personlig erfarenhet av att hantera en separation. Hennes främsta drivkraft är att barn till separerade föräldrar ska komma så oskadda genom separationen som det bara är möjligt.