Nästa fråga

Bearbeta separationskrisen

En separation orsakar ofta många och stora förändringar. De kan upplevas som bra eller dåliga, som vinster eller förluster. För att kunna gå vidare måste vi först sörja vad vi har förlorat och inse vinsterna. Därför måste du reda ut för dig själv vilka förluster, men även vinster, som just du har gjort på grund av separationen.

Det är ju klart att varje skilsmässa är unik. Hur vi upplever separationen beror på en massa saker, som exempelvis vem som tagit initiativet till uppbrottet, vår unika situation, personlighet och möjlighet att klara oss på egen hand, nya relationer osv, men det finns ändå många gemensamma nämnare. Våra förluster och vinster kan vara konkreta, som att ekonomin blir sämre, eller abstrakta, som känslan av frihet och oberoende. Det som är en förlust för en person kan vara en vinst för en annan.

Särskilt i början innan du hunnit få ordning på kaoset kan många av förändringarna upplevas som förluster. Då är det extra viktigt att tänka på att även om allt känns fel och hemskt just nu, så kommer det att bli bättre. Känslan av frihet och att ha tagit ansvar för sitt och barnens liv kan vara viktiga vinster. Egentiden när barnen är hos expartnern kanske ger oss möjlighet att satsa mer på karriären och förbättra ekonomin. Den som hittar en ny partner får mer kärlek och närhet.

Vilka vinster och förluster gjorde just du när du separerade? Använd den bifogade PDF:en Förluster och vinster vid en separation som bas för att skriva ihop din egen lista. Livet förändras ju hela tiden, så skriv gärna om listan då och då och fundera på vad som har förändrats.

Kom ihåg att du gör det här för dig själv! Även om det kan vara svårt att inse det i början innebär separationen för många – i vart fall på sikt – en möjlighet till nystart och ett bättre, mer harmoniskt liv.

Lyssna på filmklippet och gör så här:

  • Sätt ihop en lista över dina förluster och vinster i samband med separationen. Använd bilagda PDF Förluster och vinster vid en separation som bas. – Var ärlig. Hur ser din lista ut? Har du lagt till punkter på plus- eller minussidan? Överväger förlusterna eller finns det vinster också? Har listan förändrats sedan du separerade? Tror du att listan kommer att se annorlunda ut om ett år? Gör gärna om den då och då så att du ser vad som har förändrats.
  • Kom ihåg att även om det var du som lämnade relationen har du gjort förluster som måste bearbetas.
  • Arbeta aktivt med att sörja det du förlorat och acceptera läget så att du kan gå vidare till ett bra liv.
  • Gör upp en framtidsplan för dig själv och barnen och, se fliken Planera och ta genomtänkta beslut.
  • Försök ordna upp livet rent praktiskt. Det ökar välbefinnandet.
  • Gör tillsammans med expartnern upp ytterligare en plan för samarbetet om barnen, se fliken Planera och ta genomtänkta beslut. Ju mer ni kan komma överens om desto bättre.
  • Sänk konfliktnivån med expartnern, se fliken Sänk konfliktnivån och jobba aktivt för att förbättra samarbetet om barnen, se fliken Samarbeta med din expartner om barnen. Det bidrar också till att du mår bättre!
  • Ha tålamod med dig själv om det går långsamt och ta hjälp när du behöver det, se fliken Ta hjälp!

Ladda ner bilagan – Förluster och vinster vid en separation (PDF) nedan.

Ladda ner PDF
Anna Lidgard
Anna Lidgard

Anna Lidgard

Kursledaren heter Anna Lidgard. Hon är jurist och har dessutom en fil. kand. i psykologi och pedagogik. Hon skilde sig själv när hennes barn var små och har personlig erfarenhet av att hantera en separation. Hennes främsta drivkraft är att barn till separerade föräldrar ska komma så oskadda genom separationen som det bara är möjligt.