Nästa fråga

Vad innebär det att vara vårdnadshavare?

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att man tar både det psykiska och fysiska och juridiska ansvaret för barnet under hela dess uppväxt. Vårdnadsansvaret förändras genom åren då barnet får allt mer att säga till om och ju äldre det blir, men föräldrarnas ansvar stå kvar tills barnet fyller 18 år. Ett barn kan ha en särskild förordnad vårdnadshavare om den inte har några biologiska föräldrar som kan ta vårdnadsansvaret.

Therese Ström
Therese Ström

Therese Ström

Therese Ström är advokat med mångårig erfarenhet av familjerätt