Nästa fråga

Vad är skillnaden mellan gemensam och delad vårdnad?

Det är lätt att blanda ihop begreppen vårdnad, gemensam vårdnad samt umgänge och växelvis boende. En gemensam vårdnad betyder att föräldrarna har ett gemensamt vårdnadsansvar och ska fatta beslut kring barnen gemensamt och tillsammans. Det är skillnad när det gäller ensam vårdnad då det är en av föräldrarna som har beslutanderätten om barnet i frågor som rör barnet.

Det finns också en sammanblandning när det gäller växelvis boende och gemensam vårdnad. Det är inte samma sak. Har man gemensam vårdnad så är det absolut möjligt att ha ett växelvis boende, men man kan också ha umgänge om man inte bor tillsammans med sitt barn. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna är överens om hur barnet ska bo. Det också så att i domstol så bestäms oftast att barnen ska ha ett två vårdnadshavare att bo hos den ena om man inte beslutar att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna.

Bor barnet hos en förälder då kallas det att barnet bor stadigvarande boende hos den och har umgänge med den andra föräldern. Har barnet en vårdnadshavare, då har den också rätt till umgänge med den andra föräldern i den ordning som föräldrarna antingen kommer överens eller att domstolen har bestämt i vilken omfattning umgänget ska ske.

Therese Ström
Therese Ström

Therese Ström

Therese Ström är advokat med mångårig erfarenhet av familjerätt