Nästa fråga

Vad kostar det att anlita en bodelningsförrättare och vem betalar?

De flesta bodelningsförrättare begär förskottsbetalning motsvarande 3-4 timmar av båda parter innan sammanträde sker och begär därefter löpande betalning. Timarvodet bestämmer bodelningsförrättaren själv, där lägsta timarvodet motsvarar rättshjälpstaxan (år 2022: 1805 kr).

Bodelningsförrättaren har rätt att få betalt för sina kostnader och har ingen skyldighet att fortsätta arbetet med bodelningen om betalning inte sker. Parterna är solidariskt betalningsansvariga för arvodet oaktat vem som ansökte. Om en av parterna inte betalar sin faktura kan bodelningsförrättaren kräva betalning av den andre.

Daisy Johansson
Daisy Johansson

Daisy Johansson

Daisy Johansson är jurist på juristbyrån Stance