Nästa fråga

Vad kan bodelningsförrättaren göra om en part inte vill medverka?

En bodelningsförrättare kan inte tvinga en part att samarbeta och har därför ingen möjlighet att påskynda processen. Vår erfarenhet är att bodelningsförrättare agerar mycket olika i en sådan situation. Vissa göra ingenting och menar att de inte kan fatta ett beslut. Andra fattar ett beslut på det underlag som finns ingivet, vilket innebär att den part som samarbetar ofta får igenom sina ståndpunkter och uppfattningar.

Daisy Johansson
Daisy Johansson

Daisy Johansson

Daisy Johansson är jurist på juristbyrån Stance och Juristjouren