Nästa fråga

Vad gör en bodelningsförrättare?

Vanligtvis kallar bodelningsförrättaren till ett första möte där syftet är att gå igenom vilka tillgångar och skulder som finns, vilka tvistefrågor som finns och undersöka om det finns en möjlighet att nå en lösning i samförstånd. Om en samförståndslösning inte kan nås fortsätter en skriftväxling där var part anger sin ståndpunkt i tvistefrågorna och inkommer med bevis som styrker ståndpunkten. Ibland kan det vara aktuellt att inhämta värderingar, t.ex. för att bestämma fastigheters värde. När bodelningsförrättaren anser att parternas inställning i tvistefrågorna är klarlagda meddelas ett beslut.

Daisy Johansson
Daisy Johansson

Daisy Johansson

Daisy Johansson är jurist på juristbyrån Stance och Juristjouren