Nästa fråga

Vad är bodelning?

En bodelning är en ekonomisk överenskommelse mellan makar som upprättas i samband med äktenskapsskillnad. Dagen då makarna ansöker om äktenskapsskillnad är brytdagen och det är från den dagen som värdering av tillgångar och skulder kommer att ske.

En gemensam bodelning är en obligatorisk del av skilsmässoprocessen. Enkelt förklarat innebär bodelningen att makarna, som nu alltså går skilda vägar, delar upp den gemensamma egendomen mellan sig. För att bodelningen överhuvudtaget ska vara giltig måste ett bodelningsavtal upprättas.

I samband med en skilsmässa behöver ens gemensamma egendom delas upp. Detta kan i många fall vara lite krångligt då det saknas specifika, färdigutformade ansökningsformulär eller blanketter för detta. Vid en bodelning kan flera saker komma att ingå. Det vanligaste är att det krävs ett bodelningsavtal (som ibland föregås av en bouppteckning), ett registreringsbevis då man registrerar sin bodelning hos Skatteverket. Den som förvärvat en bostad genom bodelning måste dessutom ansöka om lagfart, senast inom tre månader.

Daisy Johansson
Daisy Johansson

Daisy Johansson

Daisy Johansson är jurist på juristbyrån Stance och Juristjouren