Nästa fråga

När ska bodelning göras?

I normalfallet görs en bodelning då äktenskapet har lösts upp, då dom vunnit laga kraft. Om någon av makarna begär att en bodelning skall göras innan dess (t ex under den så kallade betänketiden) så ska bodelningen göras genast.

Uppdelningen av de gemensamma tillgångarna sker utifrån ägandeförhållandena den dagen då ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten. När relationen som sambos upphör har man 1 år på sig att begära bodelning. Annars förlorar man rätten att begära bodelning.

Daisy Johansson
Daisy Johansson

Daisy Johansson

Daisy Johansson är jurist på juristbyrån Stance och Juristjouren