Nästa fråga

Kan bodelningsförrättaren inhämta ekonomiskt underlag från till exempel banker?

Bodelningsförrättaren har inga befogenheter att inhämta till exempel ekonomiskt underlag från banker eller ens möjlighet att kräva uppgifter från parterna. Dock finns möjligheten att inhämta värderingar av t.ex. bostaden. Tyvärr ger detta utrymme för att en part kan förhala och försvåra bodelningen. Noteras bör att en bodelningsförrättare inte har någon utredningsskyldighet som till exempel tingsrätten har i vissa mål.

Daisy Johansson
Daisy Johansson

Daisy Johansson

Daisy Johansson är jurist på juristbyrån Stance och Juristjouren