Nästa fråga

Hur undviker man konflikter vid en bodelning?

Ha koll på vem som äger vad. Dokumentera och klargör villkor för större förmögenhetsöverföringar och informera er om bodelningsreglernas något trubbiga innebörd. Dessa råd är kanske mest relevanta på ett tidigt stadium och frågan är vad man kan göra när upplösningen är ett faktum.

Det kanske främsta rådet är att inte låta känslorna få överhanden. Inte bara för att det kan bli dyrt med långdragna konflikter utan för att man i regel har ganska mycket gemensamt med den som en faktiskt bryter upp ifrån. I många fall har man delat flera år tillsammans med alla minnen det innebär. Kanske finns det barn med i bilden, eller gemensamma vänner. Att kasta allt detta överbord för att kämpa för (självupplevd) maximal rättvisa kan tyckas orimligt. Självfallet finns det alltid undantagsfall och situationer där ett hårdare förhållningssätt kan vara motiverat. Dock är dessa fall tämligen få jämfört med de bodelningar som juridiskt sett är tämligen enkla men där andra, personliga faktorer utgör tändvätska. Bodelningen är en övergående process där det sällan finns skäl att både bränna broar och pengar. Tänk på att ni kanske vill kunna prata med varandra när dammet har lagt sig.

Daisy Johansson
Daisy Johansson

Daisy Johansson

Daisy Johansson är jurist på juristbyrån Stance och Juristjouren