Nästa fråga

Hur ska egendomen delas i en bodelning?

Normalt delas tillgångarna lika mellan makarna, efter att skulder räknats bort. Det går inte att avskriva sig betalningsansvaret för sina egna skulder.

Vid bodelning av samboegendom är det dock egendom som har införskaffats för gemensamt bruk som blir föremål för bodelningen. Bostad och bohag är det som innefattar då samboegendom. I många fall är det inte ovanligt att man t ex har köpt en gemensam bil och tror att det är samboegendom. Men sambolagen är inte tillämplig på annan egendom än bostad och bohag.

Daisy Johansson
Daisy Johansson

Daisy Johansson

Daisy Johansson är jurist på juristbyrån Stance och Juristjouren