Nästa fråga

Hur lång tid tar en bodelning?

Att fylla i pappren för att ansöka om skilsmässa brukar upplevas som relativt okomplicerat, i vissa fall kan skilsmässan vara avklarad inom loppet av ett par veckor. Att skriva bodelningsavtal tycker många däremot är betydligt krångligare. Som med alla juridiska dokument är det viktigt att alla bitar är på plats för handlingarnas giltighet.

Det vanligaste är att bodelningen görs direkt efter skilsmässan. Denna kan dock göras både under och ett par år efter att skilsmässan gått igenom. Många föredrar att ha det snabbt avklarat.

Daisy Johansson
Daisy Johansson

Daisy Johansson

Daisy Johansson är jurist på juristbyrån Stance och Juristjouren