Nästa fråga

Vad krävs för bevis för anklagelser om våld i en vårdnadsprocess?

Även om beviskraven är väsentligt lägre i ett familjemål om vårdnad än ett brottmål kräver man ändå viss bevisning. Utan bevis till stöd för anklagelserna kan man inte anse risken för våld väga tyngre än risken att barnen berövas kontakt med en av sina föräldrar. Som ombud är det ett väldigt svårt läge, vilken förälder man än företräder. Det är mycket svårt att bevisa våld inom en relation då ingen ser vad som har förekommit inom hemmets fyra väggar. Det är svårt att bevisa att den andre föräldern verkligen har utövat våld eller hot. Bevisbördan måste dock ändå ligga på den förälder som för fram anklagelserna, då det är omöjligt att motbevisa något som inte hänt. Det är därför viktigt att domstolarna även i vårdnadsmål är bundna av höga beviskrav.

Daisy Johansson
Daisy Johansson

Daisy Johansson

Daisy Johansson är jurist på juristbyrån Stance och Juristjouren