Nästa fråga

Vad händer om våldsanklagelser i en vårdnadsprocess är falska?

Tyvärr förekommer det ibland falska eller överdrivna anklagelser från en förälder i en process. Även om domstolarna är bundna av beviskravet görs också en riskbedömning och försiktighetsmått kan i vissa fall leda till att barn berövas en nära kontakt med den anklagade föräldern. Ofta förutsätts en pågående förundersökning eller en dom för att anklagelserna skall väga tillräckligt tungt för ett ingripande från domstolen.

När det gäller anklagelser om våld mot barnen måste risken ibland väga tyngre än beviskravet. När det däremot gäller anklagelser om våld från en partner måste dock beviskravet väga tyngre än risken då barnen inte är primärt utsatta när våldet är eller har varit riktat mot föräldern. En vuxen har också helt andra möjligheter att skydda sig. Det kan tyckas hårt att behöva samarbeta med någon som varit våldsam eller kränkande. Det är dock barnens bästa man ska avgöra i processen, inte föräldrarnas. Om våldet eller kränkningarna har upphört är och bör därför huvudregeln vara att vårdnaden ska vara gemensam. Det förutsätter att våld eller rädsla för fortsatt våld varit enda motsättningen för ett fungerande samarbete.

Daisy Johansson
Daisy Johansson

Daisy Johansson

Daisy Johansson är jurist på juristbyrån Stance och Juristjouren