Nästa fråga

Vad gäller om det förekommer anklagelser om våld i en vårdnadstvist?

Gemensam vårdnad förutsätter att båda vårdnadshavarna är lämpliga. Detta innebär att de kan samarbeta så pass väl att barnen inte blir negativt påverkade av det gemensamma beslutsfattandet. Om en förälder utsätter barnen för våld är denne inte lämplig! Vare sig som vårdnadshavare eller boendeförälder eller umgängesförälder. När en förälder har utsatt eller utsätter den andra föräldern för våld kan ett samarbete omöjligen fungera då en av vårdnadshavarna inte skäligen ska behöva vara utlämnad till sin förövare.

I dessa fall har domstolen en mycket oangenäm sits. Det är inte acceptabelt med en våldsutövande vårdnadshavare. Samtidigt är inte ett påstående om våld tillräckligt då falska anklagelser förekommer och konsekvenserna i de fallen är till skada för barnen. När de här anklagelser anförs får domstolen göra en bedömning av hur trovärdiga anklagelserna är samt väga in risken för att barnen far illa.

Daisy Johansson
Daisy Johansson

Daisy Johansson

Daisy Johansson är jurist på juristbyrån Stance och Juristjouren