Nästa fråga

Råd om man utsatts för våld i en vårdnadstvist

Om det är du själv som varit utsatt, försök ändå samarbeta och se framåt. Vid nya övergrepp se till att spara bevis och se till att polis och domstol får ta del av de bevis som finns. Det viktiga dock är att ha i åtanke att det du anför ska kunna bevisas och det är te x bra att spara sms, föra dagbok innan det går för långt och ni som föräldrar hamnar i en svårare konflikt.

Daisy Johansson
Daisy Johansson

Daisy Johansson

Daisy Johansson är jurist på juristbyrån Stance och Juristjouren