Nästa fråga

Vem beslutar och går det att överklaga en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist avgörs i domstol. Tingsrätten är första instans. I tingsrätten finns en lagfaren domare och tre stycken nämndemän. Både juristdomaren och nämndemännen har en röst var när det gäller att avgöra målet. Om nämndemännen röstar över domaren, alltså den lagfarna domaren, då blir det en nämndemannadom. Men skulle det stå lika antal röster mellan juristdomare och nämndemän då blir det juristdomarens uppfattning som skrivs i dom.

Om man har en avvikande uppfattning som juristdomare eller som nämndeman så ska man skriva en skiljaktig mening som ska läggas bakom domen. Det underlättar om man vill överklaga, för då ser hovrätten att man har en avvikande åsikt, vilket kan underlätta för att få upp målet i hovrätten. För att få upp målet i hovrätten, dvs när man har överklagat tingsrättens dom, då måste man erhålla ett prövningstillstånd. Och då kan en skiljaktig mening vara avgörande för att man ska få det här prövningstillståndet.

Om man har lyckats få ett prövningstillstånd i hovrätten och man får en dom där, då kan den domen överklagas till högsta domstolen. Och kommer ett mål upp i högsta domstolen då bildar det praxis, dvs. det blir vägledande för andra domar som kommer efter. De gör så som högsta domstolen beslutade.

Therese Ström
Therese Ström

Therese Ström

Therese Ström är advokat med mångårig erfarenhet av familjerätt