Vad kostar en vårdnadstvist och vem betalar?

Huvudregeln i vårdnadstvister är att föräldrarna bär sina egna rättegångskostnader. Du kan bli dömd att betala den andra partens rättegångskostnader om du processar vårdslös. Men i de allra flesta fall så delar man det så att vardera part bär sina egna kostnader.

Om du har väldigt låg inkomst kan du vara berättigad till rättshjälp. Du får då inte tjäna mer än 261 000 kr per år. Din rättshjälpsavgift fastställs utifrån din inkomst och det är Rättshjälpsmyndigheten som bestämmer den.

Om du har en hemförsäkring då ska du ta den i anspråk i första hand. Om den täcker in rättegångskostnader för en vårdnadstvist, då brukar de ligga på 20 % av kostnaden. Och då är det advokaten som tar försäkringen i anspråk, men ytterst är det du själv som ansvarar för kostnaden. Försäkringsbolaget kan själv säga att man har lagt ner för mycket arbete och då minskar de sin del. Och då är det du som är ansvarig för advokatens arbete.

Det kan inte ske om man har rättshjälp. Då får advokaten inte mer än det som domstolen dömer ut. Om man säger att man yrkar 60 timmar men domstolen tycker att det bara skulle ha gått åt 40 timmar, då kan advokaten inte ta de andra 20 timmarna från dig. Så tillvida skiljer sig den ekonomiska hjälpen från varandra.

En vårdnadstvist kan bli dyr. Om det är mycket bråk, många konflikter, mycket utredningar, mycket vittnen och flera dagar i tingsrätten, ja då kan en vårdnadstvist bli väldigt dyr. Om du tänker dig att du inte har någon rättshjälp eller rättsskydd utan ska betala allt själv; då ska du tänka på att en normal vårdnadstvist, som inte är jättekonfliktdriven, kanske kostar ungefär 100 000 till 150 000. Men lätt det dubbla om det är mycket konflikter och många förhandlingsdagar, för det går åt mycket tid för att iordningställa ett mål för att man ska kunna processa. Du ska tänka att om du har rättshjälp eller rättsskydd då är det procentsatsen, antingen det som rättshjälpsmyndigheten fastställer eller försäkringsvillkoren (normalt ungefär 20 % för rättsskyddet och kanske 10 till 40 % när det gäller rättshjälpen), som du själv ska betala. Och det ska du då betala till advokaten. Om målet avgörs vid muntliga förberedelsen behöver det inte bli så jättedyrt. Och man ska alltid tänka på kostnaderna för att det är en mycket stor kostnad även om man inte behöver betala allting.

Therese Ström
Therese Ström

Therese Ström

Therese Ström är advokat med mångårig erfarenhet av familjerätt