Nästa fråga

Vad innebär ensam vårdnad?

Ensam vårdnad betyder att den förälder som har den ensamma vården har den juridiska bestämmanderätten över barnet. Det betyder inte att föräldern kan hindra den andra föräldern från att ha umgänge med barnet, men i den ensamma vårdnaden ligger att barnet har sitt stadigvarande boende hos den förälder som har ensam vårdnad. Den förälder kan också ensam fatta beslut i frågor som rör barnet, såsom placering i skola, förskola, pass, bank och så vidare. Och den kan också hindra den andra föräldern få insyn i barnets angelägenheter och det krävs att den ensamma vårdnadshavaren ger sitt samtycke till att information lämnas till den andra föräldern.

Ett växelvis boende kan inte vara aktuellt när man har ensam vårdnad eftersom i den ensamma vårdnaden ryms boendet. Det däremot möjligt att komma överens om att en förälder har ensam vårdnad och den andra föräldern har umgänge varannan vecka.

Therese Ström
Therese Ström

Therese Ström

Therese Ström är advokat med mångårig erfarenhet av familjerätt