Nästa fråga

Vad är samtalsintyg och krävs det vid vårdnadstvist?

Det finns ett krav som måste uppfyllas innan du kan inge stämning i en vårdnadstvist och det är att du har försökt att nå en samförståndslösning med den andra föräldern. Det här sker genom att du tar kontakt med socialtjänsten och du begär att den andra ska komma för ett samtal. Det här samtalet ska leda till att ni kan komma överens eller att den ändring som du begär ska kunna nås genom en samförståndslösning som Socialtjänsten hjälper er med. Om det inte går, det vill säga att den andra föräldern inte vill ändra omständigheterna, så ska du begära att få ett samtalsintyg som du ska ge in till tingsrätten tillsammans med stämningen.

Det finns dock undantag från den här regeln eller kravet på att inleda ett samtalsintyg och det är om du befinner dig i särskilt utsatt situation. Det kan vara att du till exempel bor på ett skyddat boende, befinner dig i ett annat land eller på något annat sätt har svårt att infinna dig för att sånt här samtal i ett försök att nå en samförståndslösning.

Therese Ström
Therese Ström

Therese Ström

Therese Ström är advokat med mångårig erfarenhet av familjerätt