Nästa fråga

Vad är avgörande i en vårdnadstvist?

Det som rätten ska avgöra i en vårdnadstvist är barnens bästa. Alla frågor som en vårdnadstvist handlar om rör vad som är bäst för barnet. Och det är parterna som i domstolen ska argumentera för vad som är till barnets bästa. Den argumentation som föräldrarna lägger upp inför domstolen skall höra till de omständigheter som barnet lever under. Är det en stor konflikt då blir argumentationen att en ändring i vårdnaden kommer att lätta på konflikten. Och det enda fokus som domstolen har är vad som blir bäst för barnet. Ingen rättvisa mellan föräldrarna eller några andra ovidkommande omständigheter får ligga till grund för tingsrättens beslut.

Therese Ström
Therese Ström

Therese Ström

Therese Ström är advokat med mångårig erfarenhet av familjerätt