Nästa fråga

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?

Om barns bästa är det som ska avgöra vad som domstolen beslutar i ett vårdnadsmål, då måste domstolen även ta reda på vad barnen vill, vad de tycker och det görs i en vårdnad boende och umgänge sidled eller i en snabbupplysning. Man kallar inte in barn i domstol och barnen talar inte heller med domaren utan de får tala med socialtjänsten. Socialsekreteraren har sedan till uppgift att informera domstolen om vad barnen har sagt.

Om ett barn ger uttryck för en väldigt klar vilja, då ska domstolen lyssna på det. Men det har lite att göra med hur gammalt barnet är. Man säger att barnets vilja efter dess ålder och mognad ska efterkommas. Det betyder att om ett barn har uppnått en ålder av t ex 12-13 år då måste tingsrätten lyssna på barnet och det blir avgörande. Är barnet yngre kanske 6-8 år, då kan barnet uttrycka en vilja men det blir vägledande. Det blir inte avgörande för domstolen vad barnen säger, utan då är det andra omständigheter som också kan läggas till grund för hur tingsrätten fatta beslut. Ett väldigt litet barn som knappt kan tala, kanske 1-2 år, även ett sådant barns omständigheter ska ligga till grund för beslutet. Men då är det genom utredning och någon som förklarar barnets omständigheter.

Therese Ström
Therese Ström

Therese Ström

Therese Ström är advokat med mångårig erfarenhet av familjerätt