Vad händer om barn bevittnat våld?

Barn som bevittnat våld i hemmet har utsatts för en traumatisk händelse som i de flesta fall kan leda till att den våldsverkande föräldern blir av med vårdnaden, på samma sätt som det är självklart att en förälder som misshandlat sitt barn ska bli av med vårdnaden. Det är dock inte alltid lätt att bevisa vad barnet sett och inte sett. Barnets lojalitet med båda föräldrarna kan göra att det sluter sig och inte vill berätta. Här gäller det för socialnämnden att vara extra lyhörd för att kunna ta reda på vad som är sant och falskt. Det förekommer ju nämligen också tyvärr att föräldrar på falska grunder anklagar varandra för misshandel för att få ett övertag i en vårdnadsprocess.

Sen den 1 juli 2021 är det även straffbart att låta ett barn bevittna våld till någon närstående eller tidigare närstående och relationen mellan gärningspersonen och målsäganden saknar betydelse. Den som gör sig skyldig till det döms för barnfridsbrott och därför är det viktigt att om barn har sett eller hört väsentliga delar av våldet att polisen även får kännedom om det.

Daisy Johansson
Daisy Johansson

Daisy Johansson

Daisy Johansson är jurist på juristbyrån Stance och Juristjouren