VARMT VÄLKOMMEN TILL VÅR DIGITALA UTBILDNING FAMILJER I FÖRÄNDRING FÖR SEPARERADE FÖRÄLDRAR!

Familjer i Förändring är en digital utbildning i 8 avsnitt som främst riktar sig till separerade föräldrar med minderåriga barn. Kursen ger dig stöd och verktyg att hantera separationen och den nya situationen på bästa sätt, så att du och dina barn kan gå vidare och leva bra och harmoniska liv.


För att gå kursen klicka här för att registrera dig.

Barn mår dåligt av föräldrarnas bråk

Efter en separation kan konfliktnivån mellan separerade föräldrar vara hög. Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnens liv och deras bråk drabbar barnen hårt och får tyvärr ofta långsiktigt negativa konsekvenser för dem. Därför är det extra viktigt att separerade föräldrar sänker konfliktnivån mellan sig och samarbetar om barnen på ett konstruktivt sätt. Familjer i Förändring hjälper dig att uppnå dessa mål.

Familjer i Förändring - digital utbildning för separerade föräldrar

Denna kostnadsfria digitala utbildning för separerade föräldrar med minderåriga barn bygger på kursprogrammet Familjer i Förändring, som är en anpassad version av ett väletablerat amerikanskt utbildningsprogram för separerade föräldrar. Vår utbildning stärker föräldraförmågan och relationen mellan separerade föräldrar och barn. Dessutom förbättrar den deltagarnas förmåga att kommunicera med expartnern, att undvika och lösa konflikter och att samarbeta om barnen på ett konstruktivt sätt.

Anna Lidgard
Anna Lidgard

Anna Lidgard

Kursledaren heter Anna Lidgard. Hon är jurist och har dessutom en fil. kand. i psykologi och pedagogik. Hon skilde sig själv när hennes barn var små och har personlig erfarenhet av att hantera en separation. Hennes främsta drivkraft är att barn till separerade föräldrar ska komma så oskadda genom separationen som det bara är möjligt.