Nästa fråga

Vem har rätt till underhållsstöd?

Du kan få underhållsstöd om du och den andra föräldern inte kan komma överens om ett underhållsbidrag eller om hen inte kan betala. Det finns vissa kriterier som gäller. Det här gäller om:

  • du har vårdnad om barnet
  • du och den andra föräldern inte har ett förhållande, ni har separerat
  • du och den andra föräldern inte bor ihop
  • den andra föräldern inte betalar underhåll alls, betalar ett lägre belopp än underhållsstödet eller inte betalar i tid
  • barnet ska vara under 18 år
  • barnet ska vara folkbokfört hos dig
  • du och barnet bor i Sverige
Niklas Löfgren
Niklas Löfgren

Niklas Löfgren

Niklas arbetar som familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan