Nästa fråga

Vad händer med underhållsbidraget när barnet fyller 18 år?

När barnet har fyllt 18 år ska underhållsbidraget betalas direkt till barnet givet att barnet fortsätter att studera. Man har som längst rätt till underhållsbidrag till dess att man fyller 21 år. Om man har fyllt 18 år och har slutat skolan har man inte längre rätt till underhållsbidrag.

Niklas Löfgren
Niklas Löfgren

Niklas Löfgren

Niklas arbetar som familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan