Nästa fråga

Vad är underhållsbidrag?

Underhållsbidrag är det som den förälder som inte bor med barnet efter en separation ska betala till den föräldern som bor med barnet. Och underhållsbidraget syftar ju till att trygga barnets försörjning.

Du som förälder är ju försörjningsskyldig för ett barn upp till 18 år även efter en separation.

Underhållsbidragets storlek påverkas av barnets behov och föräldrarnas ekonomiska möjligheter. Dvs det är vad barnet kostar på riktigt som ni ska dela på kostnaderna för.

Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna behöver ingen betala underhåll för barnet till varandra. Men i vissa fall kan det ändå vara rimligt, till exempel om den ena föräldern har en högre inkomst än den andra. 

Om du och den andra föräldern ska separera är det viktigt att diskuterar hur ni ska dela på barnets försörjning framöver. En separation kan också förändra vilka bidrag och ersättningar som ni kan få från Försäkringskassan.

Niklas Löfgren
Niklas Löfgren

Niklas Löfgren

Niklas arbetar som familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan