Nästa fråga

Kan underhållsbidraget ändras över tid?

Eftersom underhållsbidraget beräknas utifrån era inkomster och utgifter och barnets behov är det viktigt att ni gör en ny beräkning när er situation har förändrats, till exempel om någon fått ett nytt jobb eller delar bostad med någon annan vuxen.

Det är också viktigt att göra en ny beräkning allteftersom barnet blir äldre. En sexåring har till exempel lägre kostnader än en trettonåring.

Underhållsbidraget ska även följa prisutvecklingen i samhället. Så titta på Försäkringskassans hemsida hur mycket underhållsbidraget ska räknas upp med varje år så att det taktar med inflationen.

Niklas Löfgren
Niklas Löfgren

Niklas Löfgren

Niklas arbetar som familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan